Chuyên dùng cho cây ăn trái lâu năm như: sầu riêng, bưởi, xoài, mít, chôm chôm, mẵng cầu…
Đặc điểm:
– Một lần có thể tưới từ 300-600 gốc trở lên chỉ với máy bơm 3HP.
– Tưới đúng vị trí, đúng lượng nước cây cần.
– Độ bao phủ nước đồng đều 98% từ chân Béc đến vị trí bán kính xa nhất.
– Tiết kiệm nước, tiết kiệm công, hiệu quả và tuổi thọ thiết bị cao, nhưng chi phí thấp.