Béc bù áp 5000 pro plus

Dự án tưới cho 7ha Sầu riêng, một lần tưới 1000 gốc bằng hồ tự xả với Béc Bù áp BS 5000pro plus ( chuyên đồi núi) tại Bảo Lâm, Lâm Đồng