5033308b89316d6f3420
Sản phẩm tưới nhỏ giọt cho một số loại cây trồng như chuối, khoai lang, nhà màng…tiết kiệm nước, nâng cao công suất tưới và giảm chi phí đầu tư ban đầu