54c5b2790bc3ef9db6d2

Sản phẩm tưới nhỏ giọt cho một số loại cây trồng như chuối, khoai lang, nhà màng…tiết kiệm nước, nâng cao công suất tưới và giảm chi phí đầu tư ban đầu

Showing all 5 results

Showing all 5 results