Hướng dẫn cách gắn lọc tự xã bẩn

Bằng cách đảo chiều dòng nước, chất bẩn trong lọc được tống ra ngoài hoàn toàn. Mời các bạn xem hình và video bên dưới để hình dung cách gắn lọc tự vệ sinh nhé.

Cần lưu ý lọc tự xã bẩn khác với lọc đĩa thông thường. Khi đảo chiều nước chất bản có thể lọt vào hệ thống do vậy nên gắn một cái lọc phụ trước đầu vào nguồn nước khi xã bẩn.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *